Utbildning

Utbildning

 

Upptäck din intuition och utveckla din medialitet tillsammans med oss på Akademin.net!

 

Våra utbildningar bygger på ett unikt koncept där vi blandar praktiska övningar med teoretisk kunskap i varm gemenskap och lättsam stämning. Du får bättre kontakt med dig själv och möjlighet att utveckla dina inre sinnen till nytta för både dig själv och andra.

Välkommen till Akademin.net

 

Vi erbjuder kurser och utbildningar med hög kvalitet för ditt inre växande. Här kan du utveckla dig själv med hjälp av kom

petenta lärare som följer en väl utarbetad kursplan. Du får kunskap och praktik i en härligt varm och inspirerande gemenskap tillsammans med likasinnade.

Besök oss på www.akademin.net

Vendela Cederholm

 

Medium och VD för Akademin.net

 

Vendela har lång erfarenhet av medialt arbete och hon har varit verksam som certifierat spiritualistiskt medium sedan 1995.

 

Hon arbetar med grupp- och storseanser, utbildning samt vägledning och andliga frågor och även som TV-medium.

 

På TV kan vi se henne hjälpa familjer genom sin mediala förmåga i ”Det Okända” och hon har varit med som lärare och jury i ”Akademin för det Okända”.

 

Sedan mitten av 1990-talet har Vendela lett kurser i intuitiv och medial utveckling. Hon är VD och arbetar som lärare på www.akademin.net som bland annat har kurser för inre utveckling och en eftertraktad mediumutbildning.

 

Vendela är även speciallärare och har en gedigen utbildning och pedagogisk bakgrund, något som kommer väl till pass på Akademin. Intresset att lära är stort och hon har studerat teologi och religionsvetenskap. Hennes mediala utbildningsbakgrund finns inom spiritualismen och hon arbetar på kristen grund.

 

Tillsammans med Birgitta Tholander och Lottie Wahlin har hon spelat in en CD för meditation – ”Havsglitter”. Den innehåller tre vägledda meditationer med morgonmedvetenhet, dagsavspänning och kvällsmystik.

 

Solkorten kom till genom ett samarbete mellan Vendela och Christina Eriksson. Det är kort som används för vägledning, meditation och reflektion där Vendela står för texterna i boken och Christina för konstverken.

Copyright @ Vendela Cederholm All Rights Reserved

Vendela Cederholm

 

Medium och VD för Akademin.net

Bilder

Tv

På TV kan vi se henne hjälpa familjer genom sin mediala förmåga i ”Det Okända”

kontakt@vendelacederholm.se